1. инж. Румяна Ангелова Стоянова (задочна форма на обучение) 

2. инж. Десислав Иванов Илиев (редовна форма на обучение) 

3. инж. Гергана Димитрова Миронова (редовна форма на обучение) 

4. инж. Петко Стефчов Маринов (редовна форма на обучение) 

5. инж. Петър Панайотов Панайотов (редовна форма на обучение) 

6. инж. Станимир Димитров Димитров (задочна форма на обучение)