главен асистент - доктор

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефони за връзка:

(066) 827 531

(066) 827 299 

(066) 827 251


G.Goranov

 

Роден на: 16.10.1975. в гр. Враца.

Завършва специалност: "Комуникационна Техника и Технологии" в ТУ-Габрово през 1999 г.

 

 

Защитава дисертация на тема: "Разработка и изследване на система за управление на транзисторни преобразуватели с електротехнологично предназначение" през 2007 г. по научна специалност 02.21.02.

Професионалната си дейност започва като асистент във ТУ – Габрово през 2003 г. по научна специалност 02.21.02 "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника", дисциплина “Цифрова схемотехника”.

Преподавани дисциплини: Цифрова схемотехника, Импулсни и цифрови устройства, Полупроводникови елементи и интегрални схеми, Проектиране на микропроцесорни устройства Програмируеми лигически контролери, Компютърни системи и приложения.

Членство в национални и международни научни организации: САИ

Основни области на научна и преподавателска дейност: Програмируеми логически устройства (CPLD, FPGA). Проектиране на цифрови устройства. Проектиране на микропроцесорни системи (Microchip, Atmel). Компютърни архитектури. Цифрово управление на транзисторни инвертори. Автомобилна електроника.

Участва в научни проекти при ТУ- Габрово (6 проекта) и към БАН - София (1 проект)

Автор е на над 43 научни публикации и 3 учебни пособия.