професор доктор

 Зам. Ректор УД

 

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефони за връзка:

(066) 827 251

(066) 827 265   

(066) 800 265.

0879 101885

A_Alexandrov2

 

Роден на: 30.09.1958 г. в гр.Стара Загора.

Завършва специалност: "Електронна техника" в ТУ-Габрово през 1984 г.

 

Защитава дисертация на тема:"Изследване моделиране и приложение на експериментални магнитотранзисторни сензори" през 1998 г. по научна специалност 02.20.04. Твърдотелна електроника.

Професионалната си дейност започва като научен сътрудник III и II степен в ЦМИ – Габрово през 1984 г. От 1988 г е асистент в ТУ – Габрово по научна специалност “Полупроводникови елементи и интегрални схеми”. Доцент по научна специалност 02.20.04. Твърдотелна електроника от 2001 г. Преподавани дисциплини: Полупроводникови елементи, Полупроводникови елементи и интегрални схеми, Електротехника - ІІ част, Теория на експеримента, Основи на електрониката.

В момента е Заместник председател на Общото събрание на факултет “ЕЕ”.

Декан на Ф "ЕЕ"  в периода март 2008 - март 2012 г. 

Ръководител катедра "Електроника" - от м. март 2012 година.

Членство в национални  и международни научни организации: Съюз на българските Учени. СНС по “Автоматика и системи за управление “при ВАК

Основни области на научна и преподавателска дейност: сензори, полупроводникови елементи.

Автор е на над 93 научни публикации и 9 учебни помагала.

Участие в научно изследователски проекти: национални – 7 бр., университетски – 24 бр.