доцент-доктор

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефони за връзка:

(066) 827 287

(066)827 201

 

N.Draganov

 

Роден на: 04.09.1981. в гр. Бургас.

Завършва специалност: "Електроника" в ТУ-Габрово през 2000 г.

Защитава дисертация на тема: "Микросензори за магнитно поле и техните приложения" през 2003 година по  специалност "Микроелектроника".

 

Професионалната си дейност започва като асистент във ТУ – Габрово през 2007 г. по научна специалност 02.20.02 "Микроелектроника", дисциплини “Полупроводникови елементи”, "Измерване в електрониката".

Основни области на научна и преподавателска дейност: Функционална микроелектриника, твърдотелни сензори на магнитно поле, галваномагнитни преобразуватели, интелигентни сензори и системи, полупроводникови елементи и интегрални схеми, електронни автоматизирани изделия, медицинска електроника, автомобилна електроника, агроинженерство.

Автор е над 35 научни публикации и 2 учебно пособие.

Участие   в  научно - изследователски проекти - Участва в над 3 научно изследователски проекта