доцент

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефони за връзка: (066)827 331

(066) 827 531

 


 

Роден на: 04.08.1946 в гр. Габрово.

Завършва специалност: "Промишлена електроника" във ТУ- Габрово през 1972 г.

 

Защитава дисертация на тема: "Електронни измерватели на ел. мощност и енергия с енергонезависимо запомнящо устройство" по научна специалност Приложение на електрониката в народното стопанство през 1985 г. в ТУ– София.

Професионалната си дейностзапочва като асистент във ТУ – Габрово по дисциплината “Основи на изчислителната техника и програмиране”. Доцент по научна специалност Изчислителна техника, дисциплина “Електронно цифрови схеми и устройства” от 1988 г. Преподавани дисциплини: Основи на изчислителната техника и програмиране, Електронно - цифрови схеми и устройства, Цифрова схемотехника, Технически средства на системите за автоматизация, Импулсни и цифрови устройства.

Специализации:КПИ-Киев, Украйна, БПИ – Минск, Белорусия,ИЕ – Ксанти, Гърция, ИЕ –Серджи, Париж, Франция.

Заместник Декан на факултет ЕЕ в периода 1991-1992 г. и Декан на факултет ЕЕ в периода 1992 – 1995 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:Цифрова схемотехника.

Автор на над 90 научни публикации; 10 учебни помагала и 2 изобретения и патенти.

Участие в научно изследователски проекти: Участвал е в 6 научно изследователски проекта и има научно-приложни внедрявания в промишлеността.