Главна цел на курса е студентите да получат знания по основните теоретични принципи и практическа реализация на електронните системи в автомобила, модули за управление, сензори и датчици, електрообзавеждане. Разглеждат се основни въпроси от теорията на двигателите с вътрешно горене, конструкциите на основните механизми и системи, натоварването на отделните възли и детайли и изискванията към тях. Подобаващо място е отделено на методите и средствата за намаляване на токсичността на отработилите газове, шума и вибрациите при работа на двигателя и работната машина. Изучават се основните системи за впръскване на бензинови и дизелови двигателеи - K--Jetronic, KE - Jetronic, LE - Jetronic, Motronic, Renix, Siemens, HDI и други. Набляга се на диагностиката на автомобила със стендове на BOSCH и стендове разработени в България. Изучава се проектиране на контролерни модули предназначени за управление на изпълнителни механизми вградени в автомобила като ABS, ESP, Board computer и др. В курса на обучение се изучват основите за предаване на данни, комуникация (GPS) и интерфейси намерили място в автомобилостроенето (CAN, MI Bus, D2B и др.).

Студентите завършили специалност "Автомобилна електроника" могат да се реализират в утвърдили се заводи за производство на автомобилна електроника, като MeleXis и EPIQ, както и в специализирани оторизирани сервизи на BOSCH. Завършили курса на обучение студентите ще могът да проектират нови електронни изделия, да диагностицират и отстраняват повреди, да правят частични изследвания и не на последно място ще са обучени в управленчески качества.